VOORUITGANG ZONDER PRETENTIES

Vooruitgang zonder pretenties

Er zijn veel gebouwen te vinden die ontworpen zijn met het oog op energie, sociale interactie, circulariteit en gezondheid. Dezelfde thema’s die SKAUP belangrijk vindt.

De meest ambitieuze projecten laten zien hoe ver je kunt gaan. Dit brengt de technische mogelijkheden onder de aandacht, maar de aanpak erachter is niet houdbaar. Vaak gaat het bij deze voorbeeldprojecten om luxe en duur vastgoed. Daar zijn wel klanten voor, maar niet veel.

Ons gaat het om het samen vinden van de balans. De beste combinatie van deze thema’s binnen een project zonder dat het een paradepaardje wordt, een lege huls. Architectuur moet mooi zijn en toekomstbestendig. Betaalbaarheid is daarbij essentieel, bescheidenheid een groot goed. Wat heb je aan het ideale gebouw als niemand het kan betalen?

Onze missie is mooie en duurzame architectuur bereikbaar maken voor iedereen.

Wij maken architectuur van bescheiden vooruitgang.

Optimisme

Wij hebben een optimistisch beeld op de wereld.

In algemene zin leven we in een steeds veiligere, schonere en gezondere omgeving. Tegelijkertijd zijn we realisten die de steeds nieuwe uitdagingen die zich aandienen zien en begrijpen. Onze overtuiging is dat de vooruitgang oplossingen blijft bieden voor nieuwe uitdagingen.

In actuele uitdagingen zoals de energietransitie en circulariteit hebben architecten een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid en wij leveren dan ook een belangrijke bijdrage in het aanreiken van toekomstbestendige oplossingen. 

Gebouwde toekomst

In de toekomst wonen wij allemaal in een omgeving die bijdraagt aan ons welzijn.

De gebouwen zijn energievoorzieners.

Tussenruimte is groen en zorgt voor ontmoeting.

Bebouwing is inclusief voor mens en natuur.

Werkplekken dragen bij aan de gezondheid van de mensen.

Materiaal, ruimte en licht zorgen voor fysiologisch en psychologisch welzijn.