DE TOEKOMST WORDT MOOIER

De toekomst wordt mooier

SKAUP is in 2014 opgericht met de ambitie om te maken. Om tastbaar bij te dragen aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Onze fascinatie voor de schoonheid van natuur en stad is daarbij leidraad.

Die ambitie om te maken wortelt in respect voor de planeet. Onze ontwerpen gaan uit van wat de natuur ons biedt om toekomstbestendig met de aarde om te gaan. Dat resulteert in gebouwen, die circulair en bio-based zijn, energieneutraal en natuurinclusief. In gebouwen die insteken op sociale interactie en gezondheid. In architectuur die gebruikers een gevoel van rijkdom en verbondenheid bezorgt.

Door als bureau deels ook zelf te ontwikkelen, weten we uit eerste hand hoe je die ambitie in de praktijk, samen met alle stakeholders, omzet in gebouwen die ertoe doen.