VILLA KRUIJSBERGEN

Project beschrijving

In het gebied dat ingeklemd is tussen de rivieren Maas en Waal is het water bepalend voor het karakter van het landschap. De locatie ligt tussen Boven- en Beneden-Leeuwen. Agrarische functies met veelal fruitbomen afgewisseld met woonbebouwing bepalen het beeld van de Van Heemstraweg, Langs deze weg ligt de locatie, een kavel van circa 12.000 m2.

Jaar:

2011-2015

Locatie:

Boven-Leeuwen

Functie:

Wonen

Opdrachtgever:

Fam. Kruijsbergen
Villa

Ruimtelijke inpassing

Door de nieuwbouw verder van de weg af te plaatsen zal tussen de Tesstraat en de Molenstraat een continue sequentie ontstaan van bebouwing die afwisselend naar voor en naar achter is gelegen  waardoor ruimtelijk een heldere structuur ontstaat. Door het draaien van het nieuwe volume ten opzichte van de weg is vanaf de weg een verder zicht naar het achterterrein mogelijk wat het open karakter tussen de bebouwing waarborgt.

Villa

Concept

De wens van de opdrachtgever is om alle verblijfsruimten op één verdieping te maken. Deze verdieping zou iets opgetild kunnen worden ten opzichte van het landschap om vanuit de woning goed zicht te hebben op het ruime perceel en het eromheen liggende landschap. Onder de woning kan een kelder worden gerealiseerd met facilitaire voorzieningen (o.a. opslag en techniek). Deze kelder zou direct vanuit buiten toegankelijk moeten zijn via een deur.

De kelder en de woonverdieping zijn uitgewerkt als tegenovergestelden van elkaar. De kelder is een uitgeholde massa die naar binnen is gekeerd. De woonverdieping is een doosvormig volume dat zich naar buiten toe opent en op het omliggende landschap is georiënteerd.

Het maaiveld loopt gedoseerd op richting de woning en het platte woonvolume is iets opgetild. De eronder gelegen kelder heeft een directe relatie met de tuinmuur die het aanwezige hoogteverschil overbrugt. Door het woonvolume over de tuinmuur heen te laten steken wordt het zwevende karakter van het woonvolume versterkt. Aan deze zijde is een binnenplaats voorgesteld waar de toegangsdeur van de kelder op uitkomt. Vanuit de straat leidt een hellingbaan naar de binnenplaats. Vanuit de omhulde binnenplaats is het omliggende domein in verschillende richtingen toegankelijk.

Het woonhuis vormt een onlosmakelijk geheel met het landschap. De vertrekken in het woonhuis hebben een sterk afwisselende oriëntatie waarbij de waarneming van de natuur een bepalende rol speelt. In het deel van de woning dat boven de binnenplaats zweeft liggen de slaapvertrekken rond een centrale hal. In de hal is een glazen cilinder dwars voor het volume gestoken waardoor daglicht binnendringt. Hemelwater en sneeuw vallen door de cilinder heen wat de eigenschap van het zweven dramatiseert.