OOSTERWOLD

Project beschrijving

Ten zuidoosten van Almere vindt een interessant stedenbouwkundig experiment plaats, op grote schaal. Wat gebeurt er wanneer eindgebruikers zelf hun woongebied ontwikkelen? Met een aantal spelregels natuurlijk. Het motto: ‘Mensen maken de stad’. Wat in de visie voor Oosterwold staat is dat het om een organische gebiedsontwikkeling gaat. Maar wat nu als een initiatief voor Oosterwold meerdere keren dezelfde woning bouwt met telkens dezelfde kavelindeling? Dan ontstaat er iets wat niet veel verder komt dan een wijds opgezette villawijk. Wij hebben een studie verricht die in lijn met de visie van Oosterwold onderzoekt hoe het ook kan. Dat zijn Buurten in landschap.

Jaar:

2017

Locatie:

Almere Oosterwold

Functie:

Wonen

Type project:

Studie
Wonen

Buurten in het landschap

Middels een aantal eenvoudige principes is afgestapt van het model waarin de ruimte gelijkmatig wordt verdeeld. Er is bewust gekozen voor clustering van woningen rond een pleintje. Zo ontstaat een soort woonerf. Hier is parkeergelegenheid en zijn er gedeelde voorzieningen zoals helofytenfilters. Op en rond het erf is veel groen aanwezig. Van een afstand lijkt een cluster dus hetzelfde als het erf van een boerderij in het landschap. Dit heeft als bijkomend voordeel dat de geparkeerde auto’s onzichtbaar worden.

Door de clustering wordt de oriëntatie van de woningen erg belangrijk. Naar het hart van het erf zijn de woningen meer verdicht en richting de tussenruimte zijn de woningen open. Door dit spel van open/dicht en de richting van zon ontstaan er verschillende woningtypes. Tussen de woningen zijn de grenzen zacht relatief laag, zodat er ook uitzicht over het landschap is via doorkijkjes vanaf het pleintje.

De visie van Oosterwolde bevat ook een hoge ambitie op het gebied van duurzaamheid. Daarom hebben we de woningen zo compact mogelijk gemaakt: 1 strak volume. Passiefhuis principes qua zoninval en schaduw zijn vervolgens gecombineerd met de ‘vastgelegde’ oriëntatie van de woningen. Dit laatste zorgt ervoor dat de woningtypes verschillen van elkaar.

Het hoofdmateriaal is hout: dit is in overvloed aanwezig en kan ook redelijk snel weer worden aangevuld. Doordat alle woningtypes uit hetzelfde materiaal zijn opgetrokken ontstaat er eenheid tussen de verschillende woningen.